Sjukgymnast, T4

Föreläsningsbilder (3 bilder/sida, pdf)

(Jag har tagit bort färgen på bakgrunder och annan "utsmyckning", så spar vi på bläckpatronerna...)

 
Ortopedi
 

Axelinstabilitet
Barnortopedi *1 *2 *3 *4
Foten
Handkirurgi *handkir1 *Sjg-hand
Idrottsortopedi
Idrottsskador (Här ingår "Ledbandsskador",      "Korsbandsskador", "Overuse-Tendinos")
Ljumsksmärta
Ortoser
Ryggfel
Skoliosföreläsning
Tendinospatienter - ingår någorlunda i
     "Idrottsskador". Här mer utförlig.

Kirurgi
 

Kirurgi
Plastikkirurgi
Sjukgymnastanestesi
Sjukgymn.kärlkir.

 

 

Sjukgymnast, T3

Lagar och författningar:

Lag om yrkesverksamhet... (SFS 1998:531)
Patientjournallag (SFS 1985:562)
Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763)
Smittskyddslag (SFS 1998:1472)
Delegering...
Långtidssjukvård, tvångsmedel
Socialtjänstlagen

***********

Föreläsningsbilder
Ortopedi:

Introduktion Ortopedi (pdf, 356 kB)
Höft-och knäledens sjukdomar (pdf, 336 kB)
Artros -Proteser (pdf, 403 kB)

Jag har gjort om "frakturbehandling"
från 19 till 3 sidor:
Frakturbehandling (pdf, 11 kB)

= gratis pdf-läsare